Zaaien

Wij zijn in staat om voor u verschillende gewassen te zaaien. In toenemende mate kiezen veehouders voor graslandvernieuwing. Het is een rendabele en efficiënte manier om de opbrengst van blijvend grasland maximaal te benutten. Om dit volvelds te zaaien, gebruiken we een 6-meters pneumatische zaaimachine.

Om grasland door te zaaien gebruiken we een 6-meters pneumatische triltand-doorzaaimachine of een 3-meters schijven-doorzaaimachine.

Maïs zaaien in combinatie met vloeibare mest in de rij wordt vaak toegepast bij derogatie- bedrijven. Zij mogen geen fosfaatkunstmest aanvoeren. Deze toepassing wordt uitgevoerd met onze 5-wieler met 8-rijïge maiszaaier voorzien van drijfmest-rijentoediening.

Bij het zaaien van maïs maken we gebruik van 8-rijïge maiszaaiers, RTK-GPS, automatische besturing en rijafsluiting.

Bieten worden gezaaid met een van onze 12-rijïge bietenzaaiers.

Granen zaaien wij met 6-meters pneumaat met voorraadbak. (inhoud 1000 kg)