Bemesting

Agrarisch loonwerk begint vroeg in het voorjaar met bemesten. Wij beschikken over machines om vloeibare/vaste mest, kalk en compost te verspreiden/injecteren.

Vanaf februari tot september rijden we mest uit op grasland en bouwland met Vervaet 3/5 wielers met injecteurs van 6 tot 9 meter voorzien van drukwisselsystemen. Wij kunnen kalk en compost leveren en wij zijn erkend intermediair. Wij kunnen zowel vaste als vloeibare mest transporteren met AGR/GPS bemonsteringsapparatuur.